Søndag, 15 marts 2015 09:53

Airfree P80 - Ren luft i huset, godt for allergi og meget mere

Hjælps os med at forbedre vores artikler, ved at bedømme dem.
Bedøm denne artikel
(0 bedømmelser)

Airfree er et ret nyt produkt som vi har fået æren af at teste og prøve af i forhold til om det rent faktisk hjælper når den køre i et rum. Kig med når vi kigger nærmere på Airfree P80.

airfreep80

airfree logo

Airfree' historie er virkelig ganske usædvanligt. Teknologien begyndte at blive udviklet takket være initiativ og kreativitet af en portugisisk forretningsmand i et forsøg på at finde en effektiv måde at lette sin søns allergi angreb. Den første prototype Airfree luftrenser blev udviklet på grundlag af en naturlig måde at bruge varme til at ødelægge luftbårne allergener. Efter en vellykket test på INETI mikrobiologiske laboratorium i Portugal, begyndte ideen om storstilet produktion af anordningerne at tage form, så flere familier i hele verden kunne være i stand til at nyde godt af en enkel, effektiv koncept. I 2004, efter havde foretaget et par justeringer for at forbedre elektronik og kapacitet, Airfree blev født, præget af lanceringen af ​​sin P luftrenser rækkevidde, attraktive og moderne design. En banebrydende brand var på vej til at erobre verdensmarkedet. Siden da har Airfree fortsat med at vokse, fremstilling af en række forskellige modeller af luftrensere i Portugal, er bestemt til anvendelse, ikke blot i hjemmet, men også rettet mod erhvervslivet. I øjeblikket er 90% af produktionen direkte eksporteret til 49 lande i Europa, Amerika, Asien og Mellemøsten.


Specifikationer

Capacity 32 m²
Weight (kg) 1,09
Guarantee (years) 2,00
Energy Consumption (watts) 48,00
Size 21.5 cm (diameter) x 26.5 cm (height)
Voltage (volts) 220,00
Others Thermistor safety sensors, thermal fuse, tilt sensor, varistor, current limiting fuse
Exclusive Anti-stress light

Video


Design & Features

airfreep800airfreep802

Så skal vi kigge på selve enheden, som jo i sig selv har et ret spændende udseende, hvis man altså kan lide den måde den er lavet på. Det er egentlig bare en plastik kasse, som har alt det spændende gemt indeni. Den har i toppen hvad de kalder afslappende lys, i form af nogle blå dioder som kan justeres i styrke, med en knap i bunden. Udover det, er der ikke så meget at fortælle om designet.

Pakkens indhold:

 • Airfree P80
 • Brugsanvisning

airfreep801airfreep805

Her ser vi lige nærmere på toppen som har de her 3 dioder, som lyser op hvis man tænder dem. Jeg ser det ikke som afslappende, men bare en blå torpedo der står og lyser i min stue. Det der er vigtigt her, er jo at den virker og gør det den er lavet til. Jeg vil lave en test som skal afsløre, om den rent faktisk ændre på rummets miljø. Den skulle jo kunne fjerne mug spore, støv og mange andre småting, som man kan være allergisk overfor, eller blive det. Jeg har hund og der er derfor meget støv, som bliver kastet rundt hele tiden, så den burde jo gøre en forskel her.

airfreep803airfreep804

Her er bunden. Bunden er som resten ikke vildt spændende, men den har en funktion som er den lille drejeknap, der styre det blå lys. Den er jo helt uden blæser, og siger derfor heller ikke noget når den køre. Det den gør er at bruge den opdrift der er i luften når den bliver varm, og derfor tager det også mindst 21 dage, for at rense ud så det kan ses i test.

airfree explained web

Her er et lille billede hvor du kan se hvad den skulle rense luften for, det virker som en ret simple proces, men mon ikke der er lagt en masse timer i, at udvikle en enhed som denne. Der sidder et varmelegeme indeni, som bliver 200º, og dermed kan eliminere de her skadelige ting, som er vist på billedet. Lad os komme i gang med at teste den, og se om den virkelig gør en forskel.


Test & Resultat

Jeg brugte et test senarie jeg fik foreslået, ved at jeg placerede Arifree enheden i et rum som er passende til dens størrelse og lader den køre der inde i 21, dage så den kan få renset så meget ud i luften, som det er muligt og her har der ikke været ret meget trafik i rummende. Når de 21 dage er gået vil jeg presse en appelsin ned i 2 glas, og placere et i rummet ved Airfree enheden, og placere det andet glas i et andet rum, og lade dem stå i 14 dage, og se hvordan resultaterne bliver. Her blev jeg selv lidt overrasket, da man faktisk kan se på billederne herunder, at det glas der har stået i et rum der har Airfree enheden, har et glas som ikke har en eneste mug plamage. Jeg troede ikke selv på det her til at starte med, og det er jo ret tydeligt på billederne, hvordan den kan hjælpe. Jeg vil klart fortsætte med at bruge den, og se om det hjælper mit indeklima herhjemme. Der er jo også det faktum, at det er en varme kilde, som bliver 200° varm, så nogle vil nok også tænke på brandfaren ved den, og det er sådan at den har inbygget sensore, som slukker enheden ned, hvis den bliver for varm (altså dækket til eller andet), eller hvis den bliver væltet, så her er man altså sikret hvis det skulle ske.

med airfreeuden airfree

Her er billeder af de 2 glas med skrift på hvilket der tilhøre hvad. På billederne er det tørret en del ud, og derfor giver det lidt genskin på det første billede. Men der var faktisk intet at se på billede 1, hvor Airfree har været i rummet. Billede nummer 2, viser det glas der har stået i rummet uden Airfree, og her kan man se mindst 2 steder, hvor der er store hvide pletter.

Ovenover, er en god video Airfree har lavet, som illustrere det med et jordbær.


Konklusion

Efter hvad jeg kan konkludere ud fra de billeder der er vidst, og det jeg har set, så ser det ud til at virke, og det her er jo kun på små 14 dage, det bliver jo til meget på et helt år. Maskinen er super nem at bruge, den sættes bare til strøm og så er man allerede i gang. Der er en lille drejeknap i bunden, som styre det blå lys der er i toppen, som skulle afslappende, det oplever jeg dog nærmere irreterende, da det lyser meget op i rummet. Men så er det en god ting, at det kan slukket når det ikke bruges. Selve enheden virker til at være ganske godt bygget, og ser flot ud, med flotte afslutninger og samlinger. Der er dog en ting man skal huske på med en enhed som denne, og det er jo at den bruger strøm, og faktisk en del af det. Den bruger kontinuerligt 48 watt i timen, som jo hurtigt løber op i penge. Ser vi på en gennemsnits pris i Danmark, så koster det i omegnen af 830 kr om året, at have denne kørende, det er jo også noget der er værd at tage med, i sine overvejelser. Men hvis man er allergiger, eller på anden måde kan have problemer med mug, skimmelsvamp eller andre ting, som denne her kan hjælpe dig af med, synes jeg at pengene er givet godt ud. Så man får det bedre, og skåner sig selv for de ting, som skader en. Resultaterne og brugen af enheden taget i betragtning, så synes jeg det er en super løsning, og den del med elektriciteten er jo en del af driften på Airfree, da den arbejder med et varmelegeme og dermed skal bruge en eller anden form for energi, som i den her sammenhæng, er elektricitet. Jeg har den selv stående her hjemme, og har lidt en fornemmelse af at min konstante snot næse, bliver lidt mindre efter den har kørt i 1 månedes tid i rummet. Vi slutter af på et flot 9 tal, for en enhed som kan hjælpe folk med allergi til en bedre hverdag. Det der trækker scoren ned, er at den bruger en del strøm, og at den har en forholdsvis høj indkøbspris i mine øjne.

plus

 • Det faktum at det kan ses på prøverne at det virker
  At se resultater er altid en meget vigtig ting, og her kan man tydeligt se, at der er en forskel. Over en længere periode og mere væske i glassene, vil der jo være et meget større udfald, og det bekræfter jo at den gør det de lover den gør.
 • Kan afhjælpe symptomer hos folk med allergi og lignende
  Det ser jeg som et stort plus, da det måske kan hjælpe nogle til at få en bedre hverdag, og måske skrue ned for medicinen. Jeg er jo ikke læge, men man har jo lov at håbe på, at nogle kan få glæde og hjælp af dette system.
 • Ingen vedligeholdelse
  Der er ingen vedligeholdelse af enheden, så ingen filtre eller andet der skal holdes rent, den køre bare.
 • Designet af Airfree P80
  Selvom det ligner en lille bombe, eller noget i den stil, så synes jeg hurtigt man vender sig til det, og den står jo bare og passer sig selv.
 • Nem og enkel at bruge og sætte op
  Der er ikke meget videnskab i at komme i gang med at bruge den. Den skal gerne have luft omkring sig, også må man ikke dække den til i toppen, hvilket burde være muligt at overholde, langt de fleste steder.

minus

 • Indkøbsprisen og driftprisen
  Som jeg også skriver i konklusionen, så koster den jo en del penge i indkøbspris. Derudover koster det godt 830kr årligt at have kørende, hvilket jo giver en ret høj samlet pris, for forbrugeren.

overallscore9

silver

 


 

From what I can conclude from the pictures, and what I've seen, then it seems to be working, and this is of course only what there is to see after 14 days, it will be much more after a year. The machine is super easy to use, simply plug the power cable in, and you're ready to start. There is a small knob at the bottom which control the blue light at the top, which should work relaxing, I feel it is more annoying as it more or less illuminate the entire room, but fortunately you can turn it off when not needed. The unit itself seems to be quite well built and looks great, with nice terminations and joints. There is one thing to remember with a device like this, and that is that it is driven by electricity, and actually quite a lot of it. It uses continuous 48 watts per hour, which of course, is being a lot on the long run. Looking at an average price in Denmark, it costs around 830 kr per year, to have this thing running, that is also something that is worth taking into consideration. But if you are allergiger, or otherwise may have problems with mold, mildew, or other things, that this unit can help you with, I think the money is well spent. So you feel better, and protects yourself, from the things that affects you. The results and the use of the device taken into account, then I think it is a super smart solution, and the part of the electricity is the part of the operation with Airfree, as it works with a heater, and thus must use some form of energy, which in this context, is electricity. I have the it standing here at home, and I've got a small feeling, that my constant running nose, is becomming slightly less after it has been running for one month. We finish on a nice score of 9, for a device that can help people with allergies to a better life. What draws the score down, is that it uses a lot of power, and that it has a relatively high purchase price, in my eyes.

plus

 

 

 • The fact that it can be seen on the tests, that it works
  Seeing the results is always a very important thing, and here you can clearly see that there is a difference. Over a longer period and more liquid in the glasses, there will indeed be a very major outages, and it does indeed confirm that it does what it is supposed to.
 • Can alleviate symptoms in people with allergies and the like
  I see this as a big plus, as it may help some to get a better everyday life, and perhaps turn down the medicine, that they use. Clearly I'm no doctor, but one has permission to hope that some may enjoy it, and being helped, by using this system.
 • No maintenance
  There is no maintenance of the device, so no filters or the like, to be kept clean.
 • The design of Airfree P80
  Although it looks like a small bomb, or something like that, then I quickly got used to it, and are they just minding its own business.
 • Easy and simple to use and set up
  There is not much science to get started using it. Just make sure that it has some free space air around it, and also, do not cover it on the top, which should be possible, in most places.

minus

 • The purchase and operating price
  As I wrote in the conclusion, then the purchase price is quite a lot of money. In addition to that, then costs around 830kr a year, to have running, which of course gives a rather high total cost for the consumer.

overallscore9

silver

Du kan følge os på Twitter, tilføje os til din cirkel på Google+ eller like vores Facebook-side, for at holde dig opdateret om alle de nyeste nyheder og anmeldelser.

Yderligere information

Læst 1534 gange
Log ind for at skrive en kommentar.